Oferta

PROJECTOR  posiada doświadczenie związane z pozyskiwaniem środków z Unii Europejskiej, a jej największym atutem jest wysoka skuteczność w tym zakresie.

Działania związane z pozyskiwaniem dotacji z Europejskiego Funduszu Społecznego obejmują:

  • dokonanie analizy profilu działalności organizacji oraz dobór możliwych źródeł finansowania z UE,
  • opracowanie wniosków szkoleniowo-doradczych zgodnie z politykami horyzontalnymi UE,
  • pomoc w skompletowaniu dokumentów stanowiących załączniki do wniosku,
  • zarządzanie projektami dofinansowanymi z UE.

Strony w dziale: